Bæredygtig energi

Bliv klogere på grøn energi

Solenergi

Solenergi er en ren og vedvarende energikilde, der genereres ved at udnytte solens stråling og varme. Det kan udvindes ved hjælp af solpaneler, solceller og andre teknologier. Solenergi er en bæredygtig energikilde, der ikke producerer CO2 eller andre luftforurenende stoffer og er uafhængig af geopolitiske konflikter og prisstigninger på fossile brændstoffer. Solenergi kan også være mere tilgængeligt for mennesker i afsidesområder, der ikke har adgang til den traditionelle energiforsyning. Der er dog stadig udfordringer ved solenergi, herunder dens relative høje omkostninger i forhold til fossile brændstoffer og afhængigheden af sollyset.

Vandkraft

Vandkraft er energi, der genereres ved at udnytte vandets bevægelse til at dreje en turbine, som er tilkoblet en generator. Dette opnås typisk ved at bygge en dæmning, som samler vand i en reservoir. Når dæmningens porte åbnes, strømmer vandet gennem turbinebladene og drejer akslen, der genererer elektrisk energi. Vandkraft er en bæredygtig og ren energikilde, der ikke producerer CO2 eller andre luftforurenende stoffer. Det kræver dog en stor investering i infrastruktur og kan have negative påvirkninger på miljøet og vandlevende organismer.

Vindenergi

Vindenergi er energi, der genereres ved at udnytte kraften i vind. Dette opnås ved at placere store rotorblade på en vindmølle, som fanger vinden og drejer en aksel, der er tilkoblet en generator. Denne generator omdanner derefter vindens bevægelsesenergi til elektrisk energi, som kan bruges som strømkilde i vores elnet. Vindenergi er en bæredygtig energikilde, der ikke producerer CO2 eller andre luftforurenende stoffer.

Sammen står vi stærkere

Bliv en del af løsningen, ikke problemet

Den globale energikrise er kommet for at blive, men hvis vi alle gør en indsats for vende skuden, så er der forsat håb forude. Derfor invitere vi dig til at blive en del af løsningen, fremfor en del af problemet.

  • Selv små ændringer i vores daglige vaner kan gøre en forskel i kampen mod den globale energikrise.
  • Ved at ændre vores daglige vaner kan vi bidrage til at bekæmpe den globale energikrise. Selv små ændringer kan gøre en forskel.
Bliv en del af bevægelsen!

Tilmeld dig vores mærkningsordning

Ohms Energi har oprettet en mærkningsordning hvor du som virksomheds- og hjemmesideejer kan gøre opmærksom på den globale energikrise, ved at benytte dig af vores logo på jeres hjemmeside.

På denne måde kan du vise din kunder og samarbejdspartnere, at du aktiv deltager i målsætningen om at grønnere fremtid for alle.

Fordele

  • Synliggør din bevidsthed

  • Støt op om grønne initiativer

  • Bliv en del af løsningen

Medlemmer

Udvalgte medlemmer af vores mærkningsordning.

GreenTables.dk Logo