Dette indlæg handler om prisen på en kWh i Danmark og de faktorer, der påvirker den, herunder produktionsomkostninger, regulering og vejrforhold. Det giver også information om elafgiften på kWh og dens betydning for forbrugerne og finansieringen af den offentlige sektor. Endvidere forklarer indlægget, hvornår strøm er dyrest, og hvordan man kan reducere sit energiforbrug og omkostninger for strøm i Danmark. Endelig beskriver indlægget regeringens planer om at sænke elafgiften for at støtte den grønne omstilling og reducere CO2-udledningen.

Hvad koster en kWh?

I Danmark er prisen på en kWh påvirket af flere faktorer, herunder produktionsomkostninger, transmission og distribution samt regulering. I Danmark er det vigtigste elmarked Nord Pool, som er en nordisk energibørs, der styrer prisen på strøm i Danmark og andre nordiske lande.

Prisen på en kWh på Nord Pool varierer afhængigt af udbud og efterspørgsel. Jo højere efterspørgsel efter strøm, jo højere vil prisen typisk være. I Danmark er der typisk høj efterspørgsel efter strøm om vinteren på grund af opvarmning af boliger og bygninger. Priserne på Nord Pool kan også påvirkes af vejret og årstiden, da energiproduktionen fra vedvarende energikilder, såsom vindkraft, varierer afhængigt af vejrforholdene.

For at reducere dine omkostninger for strøm i Danmark kan du overveje at vælge en leverandør med en prisfastsat aftale, der giver dig en fast pris på strøm i en given periode. Du kan også overveje at installere solpaneler eller vindmøller på dit hjem for at producere din egen strøm og reducere din afhængighed af Nord Pool-priser. Endelig kan du reducere dit energiforbrug ved at vælge energieffektive apparater og lyskilder og ved at tage skridt til at reducere dit samlede energiforbrug i hjemmet.

Elafgiften på kWh i Danmark

Elafgiften er en afgift, som betales på den elektricitet, der bruges i Danmark. Elafgiften er en del af det samlede afgiftsniveau på elektricitet, som omfatter både energiafgifter, PSO-afgifter og moms.

Elafgiften varierer afhængigt af forbrugets størrelse og beregnes i øre pr. kWh (kilowatt-time). For private husstande i Danmark er den ‘almindelige’ elafgift i 2022 på 69,7 øre/kWh (i 2022-priser). Elafgiften bidrager til finansieringen af den offentlige sektor, herunder bl.a. til finansiering af veje, skoler og sundhedsvæsenet.

Elafgiften er en af de største afgifter på elektricitet i Danmark og kan have en væsentlig indvirkning på prisen for forbrugerne. Elafgiften er også blevet anvendt som et redskab til at påvirke forbrugernes adfærd og til at støtte udviklingen af vedvarende energi og den grønne omstilling i Danmark.

Folketinget har besluttet at sænke den ‘almindelige’ elafgift for private husstande i Danmark. Fra 1. januar 2023 vil afgiften blive sænket fra 69,7 øre/kWh til EU’s minimumssats på 0,8 øre/kWh i seks måneder. Efter denne periode vil afgiften blive nedtrappet gradvist til et niveau på 56,1 øre/kWh i 2030.

Denne beslutning er en del af regeringens grønne omstilling og skal gøre det billigere for forbrugerne at bruge grøn energi og dermed støtte den grønne omstilling. Samtidig forventes det, at den lavere elafgift vil føre til et fald i CO2-udledningen, da det vil blive billigere at vælge grøn energi, som er mere klimavenlig end energi fra fossile brændstoffer.

Hvornår er strøm dyrest?

Strøm kan have forskellige priser afhængigt af tidspunktet på dagen, årstiden og den generelle efterspørgsel efter strøm . Generelt set er prisen på strøm ofte højere i perioder med høj efterspørgsel.

I mange lande, herunder Danmark, er vintermånederne typisk de dyreste måneder for strøm. Dette skyldes, at det kræver mere energi at opvarme hjem og bygninger, og at der ofte er mindre sollys til at generere strøm fra vedvarende energikilder, såsom solpaneler. Desuden kan højere energiforbrug i vintermånederne føre til øget belastning på elnettet, hvilket kan føre til højere priser.

Inden for en given dag kan priserne på strøm også variere afhængigt af tidspunktet på dagen. I mange lande er priserne på strøm højere i spidsbelastningsperioder, når der er høj efterspørgsel efter strøm i de mest travle tider på dagen, såsom morgen og aften. I disse perioder kan priserne på strøm stige, da producenterne skal producere mere energi for at opfylde efterspørgslen.

Endelig kan priserne på strøm også påvirkes af generelle trends i energimarkedet, herunder priser på brændstoffer og andre omkostninger, der er involveret i at producere strøm. Det er vigtigt at huske, at priserne på strøm kan variere meget afhængigt af den specifikke region og det specifikke elmarked.

Hvor mange kWh bruger man om dagen?

Det gennemsnitlige elforbrug pr. person pr. dag i Danmark varierer afhængigt af mange faktorer, herunder boligstørrelse, antal beboere, og varierer også med årstiderne.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var det gennemsnitlige årlige elforbrug pr. person i Danmark i 2020 på 3.248 kWh. Dette svarer til et gennemsnitligt dagligt elforbrug på ca. 8,9 kWh.

Det er dog vigtigt at bemærke, at dette er blot et gennemsnit, og at det faktiske elforbrug kan variere meget afhængigt af forskellige faktorer, såsom brug af energieffektive apparater og belysning, antal beboere i husstanden, størrelsen af huset og dets isoleringsevne, samt årstid og klima.

FAQs: Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder kWh?

kWh står for kilowatt-time, som er en måleenhed for energi. En kWh svarer til den mængde energi, der produceres, når en kilowatt (kW) af effekt anvendes i en time.

Hvad står kWh for?

kWh står for kilowatt-time.

Hvorfor regnes strøm i kWh?

Strøm regnes i kWh, fordi det er en effektiv måde at måle forbruget af elektricitet over tid. kWh bruges også af elproducenter til at måle mængden af energi, der produceres og leveres til forbrugere.

Hvad er kWh?

kWh er en måleenhed for energi og står for kilowatt-time. En kWh svarer til den mængde energi, der produceres, når en kilowatt (kW) af effekt anvendes i en time.

Hvordan beregnes kWh? 

kWh beregnes ved at multiplicere antallet af kilowatt (kW) med den tid, som denne effekt anvendes i timer (t). Formelt set kan kWh beregnes ved hjælp af følgende formel:

kWh = kW x t

For eksempel, hvis en 1 kW enhed anvendes i 2 timer, vil den samlede energi, der forbruges, være 2 kWh (1 kW x 2 timer = 2 kWh).

Det er vigtigt at bemærke, at forbrugere normalt betaler for det samlede forbrug af elektricitet målt i kWh, da dette afspejler både mængden af energi, der forbruges, og den tid, hvor denne energi forbruges.

 

Forfatter

Steffen Fonvig, elektriker

Artiklen er skrevet af Steffen Fonvig som er uddannet elektriker og har dybdegående erfaring og kundskab for alt hvad der er elektrisk. Han har siden 2008 arbejdet med energioptimering og bæredygtighed indenfor bolig- og erhverv, som blandt andet har indebærer opsætning af solcelleanlæg, batteribanker og andre energioptimerende løsninger.