Varmepumper fungerer ved at udnytte varmen i luft, jord eller vand og hæve temperaturen til et højere niveau, som kan bruges til at opvarme et hus eller producere varmt vand.

En varmepumpe består af en indedel og en udedel, som er forbundet med rør og ledninger. Udedelen trækker varme ud af luften, jorden eller vandet udenfor, og sender den til indedelen, hvor den hæves til et højere temperaturniveau og derefter distribueres i husets opvarmningssystem.

Der findes forskellige typer af varmepumper, som hver især udnytter forskellige energikilder og har forskellige virkningsgrader. Luft-til-luft varmepumper bruger for eksempel varmen i udeluften til at opvarme indeluften, mens jordvarmepumper udnytter den stabile temperatur i jorden til at producere varme. Luft-til-vand varmepumper bruger varmen i udeluften til at producere varmt vand til radiatorer eller gulvvarme, mens jord-til-vand varmepumper bruger varme fra jorden til samme formål.

Sådan kan varmepumper spare på energien

Varmepumper er energibesparende i forhold til andre opvarmningskilder, da de udnytter eksisterende energi i luft, jord eller vand til at generere varme. I modsætning til traditionelle opvarmningskilder, der bruger fossile brændstoffer, som olie eller gas, til at producere varme, bruger varmepumper kun en lille mængde elektricitet til at drive kompressoren, der cirkulerer varme fra omgivelserne ind i hjemmet.

Fordi varmepumper kun bruger elektricitet til at flytte varme rundt, i stedet for at producere den fra bunden, kan de være meget mere energieffektive end andre opvarmningskilder. Dette kan resultere i besparelser på op til 50% på opvarmningsregningen.

Varmepumper er især bedre end opvarmning med olie eller el-varme, da disse opvarmningskilder kan være meget dyre og ineffektive. Desuden er oliefyring og el-varme også mere skadeligt for miljøet på grund af deres høje CO2-udledning.

Varmepumper er også en god løsning til boliger med gulvvarme eller radiatorvarme, da de kan levere varme ved lavere temperaturer over længere tid, hvilket gør dem mere effektive og behagelige at bruge.

Forfatter

Steffen Fonvig, elektriker

Artiklen er skrevet af Steffen Fonvig som er uddannet elektriker og har dybdegående erfaring og kundskab for alt hvad der er elektrisk. Han har siden 2008 arbejdet med energioptimering og bæredygtighed indenfor bolig- og erhverv, som blandt andet har indebærer opsætning af solcelleanlæg, batteribanker og andre energioptimerende løsninger.